top of page

Beste bezoeker,

We hechten grote waarde aan privacy en onze website is daarop ingericht. We verwerken alleen persoonsgegevens als je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Onze site maakt geen gebruik van trackers of cookies. Privacybescherming is deels ook afhankelijk van goede beveiliging. We doen ons uiterste best onze website te beveiligen door gebruik te maken van up-to-date internetstandaarden als DNSSEC en HTTPS. (De veiligheid van onze en andere websites kun je testen op https://internet.nl. Ook zijn er cookie-checkers op het web beschikbaar waar je sites kunt controleren op cookie-gebruik.)

Privacyverklaring

 

hetmoet.com
gevestigd op Oosterdok 95, 1011 VZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
info@hetmoet.com
Uitgeverij HetMoet, Oosterdok 95, 1011 VZ Amsterdam

hetmoet.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
hetmoet.com verwerkt je persoonsgegevens alleen als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor aanmelding voor de nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Verwijderen persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verwijderd op het moment dat je je voor de nieuwsbrief uitschrijft. Om je uit te schrijven kan je één van onderstaande methoden hanteren:
1. Klik op de ‘unsubcribe’ link die onderaan elke nieuwsbrief staat;
of
2. Stuur een mail naar info@hetmoet.com met ‘uitschrijven nieuwsbrief’;
of
3. stuur een brief naar bovenstaand postadres met een verzoek tot uitschrijving.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetmoet.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
hetmoet.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
hetmoet.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die we bewaren zijn de gegevens die je opgeeft als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. We bewaren deze deze gegevens tot het moment dat de nieuwsbrief wordt opgeheven of tot het moment je je abonnement opzegt. Om je uit te schrijven kan je één van onderstaande methoden hanteren:
1. Klik op de ‘unsubcribe’ link die onderaan elke nieuwsbrief staat;
of
2. Stuur een mail naar info@hetmoet.com met ‘uitschrijven nieuwsbrief’;
of
3. stuur een brief naar bovenstaand postadres met een verzoek tot uitschrijving.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
hetmoet.com verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
hetmoet.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt inzage in je gegevens opvragen door ons te mailen of een brief te sturen naar ons postadres. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hetmoet.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van je privacy de volgende onderdelen op de kopie zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). hetmoet.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

hetmoet.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
hetmoet.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We doen ons uiterste best onze website te beveiligen door gebruik te maken van up-to-date internetstandaarden als DNSSEC en HTTPS. (De veiligheid van onze en andere websites kun je testen op https://www.internet.nl.) Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@hetmoet.com of bovenstaand postadres.

bottom of page